- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
Human Rights 2023 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ – 2022 г.

26 април, 2023

2022: 15 години от членството на Р България в ЕС, 32 години демокрация, 59 години от началото на политиката на отричане, асимилация и дискриминация на македонското малцинство в България...

Виж тази страницаMelnik 2023 ДЕКЛАРАЦИЈА НА СЕМАКЕДОНСКИОТ СОБИР ВО ЧЕСТ НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

23 април 2023, Мелник

Во името на здруженијата организатори на семакедонскиот собир и на сите собрани Македонци од сите краеви на Македонија и Бугарија ја изразуваме својата згрозеност и протест против:...

Прочитајте ја оваа страницаMelnik 2023 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В ЧЕСТ НА ЯНЕ САНДАНСКИ

23 април 2023, Мелник

От името на Дружествата организатори на този всемакедонски събор и на всички присъстващи македонци от всички краища на Македония и България изразяваме своето възмущение и протест срещу:...

Виж тази страницаAppeal АПЕЛ ЗА ПОДДРШКА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

31 март 2023

Погледнете ја видео објавата на Стојко Стојков, копретседателот на ОМО 'Илинден'-Пирин, во кое ги повикува Македонците од целиот свет да се обединат во одбрана на Македонците кои страдаат од зголемените бугарски напади, во обид да го избришат македонскиот етнички идентитет и човековите права....

Прочитајте ја оваа страницаAppeal APPEAL FOR SUPPORT FROM MACEDONIANS IN PIRIN MACEDONIA

March 31, 2023

Watch the video statement from Stojko Stojkov, co-president of OMO Ilinden PIRIN, in which he calls for Macedonians worldwide to unite in defence of Macedonians who are suffering under increased Bulgarian attacks and efforts to eradicate our Macedonian ethnic identity and human rights....

Read this pageMelnik 2022 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ - 2021 г.

25 април 2022

2021: 14 години от членството на Р България в ЕС, 31 години демокрация, 58 години от началото на политиката на отричане, асимилация и дискриминация на македонското малцинство в България...

Read this pageMelnik 2022 ANNUAL REPORT RELEASED - HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST MACEDONIANS IN BULGARIA

April 25, 2022

During 2021 the situation of the Macedonian minority in Bulgaria worsened due to the aggravation in relations with the Republic of Macedonia, Bulgarian attempts to force Skopje to renounce the existence of the Macedonian minority in Bulgaria and the media campaign conducted in Bulgaria in that regard. A climate of intolerance reigns in society against Macedonians and they are the object of hate speech, which is often given wide exposure through the media without being sanctioned by the institutions of the state and without encountering any condemnation by the wider society." - Excerpt from the annual report. Full report...

Read this pageOMO-Kiril РЕАКЦИЯ НА ОМО „ИЛИНДЕН“-ПИРИН, във връзка с изявлението на премиера Кирил Петков срещу македонското малцинство в България

17 януари 2022

За съжаление с изявлението си, че в България няма македонско малцинство българския премиер Кирил Петков се включи в тоталитарната щафетата, започнала от Тодор Живков и предавана като срамна зараза през Борисов и Каракачанов та все до него. Срамна компания и срамна болест...

Read this pageOMO-Kiril РЕАКЦИЈА НА ОМО „ИЛИНДЕН“-ПИРИН, ВО ВРСКА СО ИЗЈАВАТА НА ПРЕМИЕРОТ КИРИЛ ПЕТКОВ ПРОТИВ МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА

17 јануари, 2022

За жал со својата изјава дека во Бугарија нема македонско малцинство бугарскиот премиер Кирил Петков се вклучи во тоталитарната штафета, започната од Тодор Живков и пренесувана како срамна зараза преку Борисов и Каракачанов та сѐ до него. Срамна компанија – срамна болест. И срамен почеток за мандатот...

Read this pageOMO-Kiril REACTION FROM OMO ILINDEN PIRIN TO THE ANTI-MACEDONIAN STATEMENT BY BULGARIAN PM KIRIL PETKOV

January 17, 2022

Unfortunately, with his statement that "Bulgaria does not have a Macedonian minority", Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov took his place in the totalitarian relay race, initiated by Todor Zhivkov, and carried on as a shameful contagion through Borisov and Karakachanov, down to Petkov...

Read this pageMAEI МАЕИ: ГРУБО МЕШАЊЕ НА БУГАРИЈА ВО ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА АЛБАНИЈА ВО НАМЕРАТА ЗА АСИМИЛАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИ

6 јануари, 2022

Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ) најостро ги осудува најновите провокации и лаги на бугарската амбасада во Тирана која во денешното соопштение објавено на страната на амбасадата тврди, дека децата од областа Корча го прославија „Божик на бугарски“ ...

Read this pageMAEI MAEI: BULGARIA BLATANTLY INTERFERES IN THE INTERNAL AFFAIRS OF ALBANIA IN AN ATTEMPT TO ASSIMILATE MACEDONIANS INTO BULGARIANS

January 6, 2022

The Macedonian Alliance for European Integration (MAEI) strongly condemns the latest provocations and lies coming from the Bulgarian Embassy in Tirana, which, in its statement issued today, claims that the children of the Korca region celebrated "Christmas in the Bulgarian style"...

Read this pageCOE РЕАКЦИЈА ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НА ОБИДОТ ЗА БУГАРИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГОЛО БРДО

27 декември, 2021

Деновите пред новогодишните празници од страна на бугарските пропагандисти во Република Албанија, беа искористени за нов обид за барање на Бугари во селата во Голо Брдо. Имено, конзулот на бугарската Амбасада во Република Албанија делел новогодишни пакетчиња на учениците од школото “Елез Кочи“ во Мало Острени и на учениците во школото “10 покојници” во Требиштe, област Голо Брдо.....

Read this pageCOE REACTION FROM MACEDONIAN ASSOCIATION ILINDEN TIRANA TO BULGARIA'S ATTEMPTS TO IMPOSE A BULGARIAN IDENTITY ON THE MACEDONIANS IN GOLO BRDO

December 27, 2021

In the days before New Year, Bulgarian propagandists in the Republic of Albania made another attempt to "look for" Bulgarians in the villages in Golo Brdo. Namely, the consul of the Bulgarian Embassy in the Republic of Albania came bringing packages to the pupils in the "Elez Kochi" school in the village of Malo Ostreni, and to the pupils in the "Deset Pokojnici" school in Trebishte, in Golo Brdo....

Read this pageCOE ММДЧП СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА НА ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА ЗА НЕЈЗИНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА И ГРЦИЈА

20 октомври, 2021

Европската Слободна Алијанса (ЕФА) продолжува со својата силна поддршка за човековите права на Македонците. На своето Генерало Собрание што се одржа меѓу 14 и 16 октомври 2021 година во Брисел, ЕФА ја објави следната декларација. ЕФА ја разобличи систематската дискриминација на Македонците во Бугарија и Грција, и ги посочи протоколите на самата Европска Унија во кои се бара да се преземе итно дејство за да се запре ова кршење на човековите права....

Read this pageCOE MHRMI THANKS THE EUROPEAN FREE ALLIANCE FOR ITS DECLARATION IN SUPPORT OF MACEDONIANS IN BULGARIA AND GREECE

20 October, 2021

The European Free Alliance (EFA) continued its strong support of human rights for Macedonians by issuing the declaration below, adopted at its General Assembly of October 14-16, 2021 in Brussels. EFA exposes Bulgaria and Greece for its systematic discrimination against Macedonians and highlights the European Union's own protocols which...

Read this pageCOE ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА ЈА ПОВИКА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ДА ГИ ЗАШТИТИ ПРАВАТА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА

20 јули, 2021

Европската Слободна Алијанса, Гастајц, 20 јули 2021
Драга претседателке Вон дер Лејен, драг комесаре Рејндерс


Во име на Европската Слободна Алијанса и нашата партија - членка ОМО Илинден - Пирин, ви пишувам да изразам загриженост за положбата на македонското малцинство во Бугарија.....

Read this pageCOE EUROPEAN FREE ALLIANCE CALLS FOR EU ACTION TO DEFEND THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA

20 July, 2021

Dear President von der Leyen, dear Commissioner Reynders, On behalf of the European Free Alliance and its member party OMO Ilinden-Pirin, I am writing to you concerning the Macedonian minority in Bulgaria. For many years, the Macedonian minority has been mistreated by the state, and denied basic rights guaranteed under European Union law....

Read this pageCOE ОБРАЌАЊЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА во врска со дискриминацијата на која е подложено македонското малцинство во Бугарија и блокирањето од страна на Република Бугарија на членството на Македонија во Европската унија

27 Јуни, 2021

Македонското малцинство, во минатото беше официјално признато во Република Бугарија и имаше право да го изучува македонскиот јазик и историја, имаше свои театри и организации. Но, по 1963 година, тоа беше прогласено за непостоечко и подложено на асимилација како дел од процесот на создавање на „единствена бугарска социјалистичка нација“, а Македонците беа подложени на организиран и систематски прогон, што испрати стотици луѓе во затворите а илјадници беа дискриминирани по друг начин...

Прочитајте ја оваа страницаCOE ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ във връзка с дискриминацията, на която е подложено македонското малцинство в България и блокирането от страна на Р България на членството на Македония в Евросъюза

27 юни, 2021

Македонското малцинство, в миналото бе официално признато в Република България и имаше право на изучаване на македонски език и история, имаше свои театри и организации...

Виж тази страницаCOE Address to the institutions and members of the European Union regarding the discrimination to which the Macedonian minority in Bulgaria is subjected and Bulgaria’s blockade of Macedonia’s membership of the European Union

27 June, 2021

The Macedonian minority was in the past officially recognised in the Republic of Bulgaria, enjoyed the right to study the Macedonian language and history and had its own theatres and organisations. However, after 1963 it was declared to be non-existent and subjected to assimilation...

Read this pageCOE ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА И ЗА ПРАВАТ АНА БУГАРСКИТЕ ГРАЃАНИ СО МАКЕДОНСКА САМОСВЕСТ – 2020 ГОДИНА

18 Maj, 2021

Во текот на 2020 година, положбата на македонското малцинство во Бугарија се влоши поради влошените односи со Република Македонија, поради бугарските обиди да го принудат Скопје да се откаже од постоењето на македонското малцинство во Бугарија...

Прочитајте ја оваа страницаCOE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST MACEDONIANS IN BULGARIA ANNUAL REPORT RELEASED, MHRMI AND MACEDONIANS IN BULGARIA DEMAND ACTION

18 May, 2021

During 2020 the situation of the Macedonian minority in Bulgaria worsened because of the aggravated relations with the Republic of Macedonia, Bulgarian attempts to force Skopje to renounce the existence of the Macedonian minority in Bulgaria and the media campaign conducted in Bulgaria in that regard. The registration of...

Read this pageIlinden ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2020 г.

18 Mай, 2021

Положението на македонското малцинство в България през 2020 г. се влоши във връзка със заострянето на отношенията с Македония заради опитите на българските власти да наложат на Скопие да отрече съществуването на малцинството, както и медийната кампания, водена в тази връзка в България...

Виж тази страницаCOE BULGARIA'S TOTALITARIANISM, THE EU'S HYPOCRISY

29 March, 2021

The European Union (EU) proudly espouses to build a society in which inclusion, tolerance, justice, solidarity and non-discrimination will prevail. The promotion of freedom...

Read this pageIlinden THE EU MUST REPRIMAND – NOT ENABLE – BULGARIA AND GREECE FOR ANTI-MACEDONIAN RACISM

5 November, 2020

Following the lead of fellow EU member-state Greece, which imposed its own demands on Macedonia including the forced name change, Bulgaria is demanding that Macedonia and Macedonians rewrite their history, change their identity, declare that they are “originally Bulgarian", that their language...

Read this pageIlinden СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАКЕДОНСКИТЕ НГО В БЪЛГАРИЯ

3 Октомври, 2020

Ние долуподписаните организации представляващи македонското малцинство в Р България – остро осъждаме новата провокация извършена от българското правителство с условията отново издигнати пред и на практика срещу евроинтеграцията на Р Македония...

Виж тази страницаCOE JOINT DECLARATION OF MACEDONIAN NGO’S IN BULGARIA

3 October, 2020

In light of the conditions placed by the Republic of Bulgaria before the European integration of the Republic of Macedonia and the denial of the Macedonian minority we, the undersigned organizations that represent the Macedonian minority in the Republic of Bulgaria strongly condemn...

Read this pageCOE European Parliament resolution on the rule of law and fundamental rights in Bulgaria

2 October, 2020

The European Parliament, ... Deeply regrets the fact that the developments in Bulgaria have led to a significant deterioration in respect for the principles of rule of law, democracy and fundamental rights ...

Read this pageCOE Committee of Ministers in Council of Europe: associations aiming to achieve “the recognition of the Macedonian minority in Bulgaria” should not be refused registration

1 October, 2020

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”)...

Read this pageIlinden 2019 ANNUAL REPORT ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA AND THE RIGHTS OF BULGARIAN CITIZENS WITH A MACEDONIAN CONSCIOUSNESS

2 June, 2020

2019:12 years since Bulgaria became a member of the European Union, 30 years since it became a democracy, 56 years since the beginning of the policy of denial, assimilation and discrimination of the Macedonian minority in Bulgaria.

Read this pageIlinden ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ - ПРЕЗ 2019 г.

2 Јуни, 2020

2019: 12 години от членството на Р България в ЕС, 30 години демокрация, 56 години от началото на политиката на отричане, асимилация и дискриминация на македонското малцинство в България

Виж тази страницаIlinden Joint declaration calls on the Bulgarian Government to recognise Macedonian minority rights

15 May, 2020

EFA member party OMO “Ilinden” – PIRIN, together with a group of organisations representing the Macedonian minority in the Republic of Bulgaria, have written a joint declaration to strongly condemn the latest provocations perpetrated by the Bulgarian Government, which operate against the opening of the European integration negotiations of the Republic of Macedonia.

Read this pageIlinden MACEDONIAN ASSOCIATION “ILINDEN” - TIRANA CONDEMNS BULGARIAN PROVOCATIVE ALLEGATION THAT THE MACEDONIAN LANGUAGE AND THE MACEDONIAN MINORITY DO NOT EXIST

24 April, 2020

The Macedonian Association “Ilinden” - Tirana condemns the latest provocation from the Bulgarian Government which claims that the Macedonian language and the Macedonian minority do not exist. Macedonians in Albania wholeheartedly reject the position of the Bulgarian Government, which is again spreading its unacceptable position that the Macedonian language and minority are non-existent.

Read this pageEFA Respect "Маргиналия" за доклада на Комисаря по правата на човека, македонците и другите дискриминирани групи

1 Април, 2020

Днес, 31 март, комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович публикува доклад от посещението си в България, което се проведе в периода 25-29 ноември 2019 г. Докладът поставя акцент върху три основни проблема с правата на човека в България – расизма, нетолерантността и дискриминацията; насилието над жени и домашното насилие; и свободата на медиите.

Виж тази страницаEFA Respect EFA CALLS FOR RESPECT AND RECOGNITION FOR THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA

16 March, 2020

EFA calls on the Bulgarian government to ensure respect and recognition for the Macedonian minority in the country and to prevent any attempt of violation or restriction of the freedom of association, such as the announced deregistration of a minority human rights organisation.

Read this pageCivic Solidarity Respect and recognition for the Macedonian minority in Bulgaria: strong condemnation of the announcements for a possible deregistration of a human rights organization

3 March, 2020

The Civic Solidarity Platform (CSP) calls on the Bulgarian government as well as on local and regional authorities to ensure respect and recognition for the Macedonian minority in the country and to prevent any attempt of violation or unduly restriction of the freedom of association, such as the announced deregistration of a minority human rights organization.

Read this pageSKO Cuestiones relativas a la garantía de los derechos de la minoría nacional de Macedonia en Bulgaria.
О проблемах гарантирования прав македонского национального меньшинства в Болгарии


26 февруари, 2020

Дискриминация македонского национального меньшинства в Болгарии представляет собой одну из актуальных конституционно-правовых проблем данной страны. В статье применительно к различным сферам общественной жизни выделяются и анализируются внутригосударственные и международные гарантии прав этого меньшинства. Авторы рассматривают внутригосударственные гарантииправ македонцев в Болгарии как реальные общественные отношения между государством (в лице его органов, должностных лиц), содной стороны, и национальными меньшинствами и их отдельными представителями – с другой, которые в действительности и должны создавать определённые условия, средства и способы обеспечения их прав.

Виж тази страницаParliamentary Assembly of the Council of Europe POST-MONITORING DIALOGUE WITH BULGARIA

Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee)


17 December, 2019

A. Draft resolution
18.2.2. racist and intolerant hate speech in political discourse targeting Roma, Muslims, Jews, Turks and Macedonians continues to be a serious problem in Bulgaria. Serious efforts need to be made on the part of the Bulgarian authorities to systematically and unconditionally condemn hate speech, including by following the recommendations of the latest report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Bulgaria;


Read this pageБългарската академия на науките РЕАКЦИЯ

на македонските организации в Р България по повод поредната провокация от БАН срещу македонския език


16 декември, 2019

Македонския език е международно признат национален и държавен език. Той е не само приет и признат политически, но и от цялата световна наука с изключение на съвременната българска. Но и българската наука в миналото е признавала македонския език като отделен славянски език. Признавала го е и българската държава! Нека припомним, че същия е бил изучаван в български основни и средни училища, както и в университети, имало е програма по македонски език на българското национално радио.

Виж тази страницаMacedonians OPRESSION AGAINST MACEDONIAN ACTIVISTS IN BULGARIA CONTINUES

10 December, 2019

In October 2019 the Bulgarian government and Parliament officially threatened EU candidate Republic of Macedonia that if it continues to support the Macedonian minority's demands for recognition and granting of internationally guaranteed rights, with blockade of Macedonian EU membership aspiration. After that Bulgarian anti-minority policy has escalated and turned against the only two Macedonian NGOs registered in Bulgaria under the pressure of the Council of Europe so far: the Association for the Protection of Fundamental Individual Human Rights (registered on 29 August 2019) and the Antique Macedonians (registered in early October).

Read this page
Виж тази страницаTV Alfa ВИДЕО: Пресуди од Европскиот суд за човекови права во Стразбур против Бугарија

9 декември, 2019

Европскиот суд за човекови права во Стразбур во изминатите 10-тина години донел 11 пресуди против Бугарија заради кршење на членот 11 од Европската конвенција за човекови права. Во тој член се гарантира правото на здружување и собир.

Погледнете го видеотоMHRMI MHRMI Condemns EU/NATO Enabling of Bulgaria's Anti-Macedonian Racism

26 November, 2019

Greece's public anti-Macedonian hysteria is already well-documented, but Bulgaria is also following suit by ramping up its campaign against Macedonians, including radio programs, newspaper articles and even movies on national TV all claiming to “prove” that the Macedonian nation, culture and language “do not exist”, that “Macedonian history is Bulgarian” and that there is “no Macedonian minority in Bulgaria”. Hate speech and personal insults are hurled at Macedonians – by Bulgarian politicians, journalists and public officials.

Read this pageEFA ИНИЦИАТИВА (ECI) ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИОНИ

20 ноември, 2019

EFA SUMMARY ON THE EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE (ECI) FOR NATIONAL REGIONS

Европейската политика за развитие на регионите трябва да обърне специално внимание на регионите с национални, културни и езикови особености, които са различни от тези около тях (накратко ги наричаме национални региони). След една успешна кампания за събиране на подписи желания сценарий на прилагане на исканото „специално внимание“ би било създаване на отделна схема за финансиране в рамките на политиката на регионално развитие на Европейския съюз, която да бъде достъпна директно и само за националните региони.

Види ја оваа страницаEFA calls for respect and recognition for Macedonian minority in Bulgaria EFA calls for respect and recognition for Macedonian minority in Bulgaria

18 November, 2019

The European Free Alliance calls on the Bulgarian government as well as on local and regional authorities to ensure respect and recognition for the Macedonian minority in the country. Alleged violations of fundamental rights and rising cases in the use of hate speech and intimidations against this community must be tackled. EFA also reminds the European Commission of its duty to ensure the respect for minority rights in Bulgaria and elsewhere in the EU as it is the guarantor of the European Charter of Fundamental Rights.

Read this pageEPK BULGARIA STARTED NEW ANTI-MACEDONIAN HARASSING CAMPIGNE

Press Center of OMO Ilinden - PIRIN

15 November, 2019

In last week new anti-Macedonian campaign started in Bulgaria. It included series of media publication as movies on national TV, radio programs and articles in newspapers claiming to prove that Macedonian nation, language and culture do not exist, that Macedonian history is Bulgarian, to prove that there are not Macedonian minority in Bulgaria. It uses hate speech, personal insults, humiliations of Macedonians and open manipulations. As is established tradition in Bulgaria the other point of view was not asked or included in any way – it was one more Bulgarian nationalistic echo-chamber.

Read this pageFree Them All СТАНОВИЩЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА Р МАКЕДОНИЯ КЪМ ЕС И БАЗИРАНАТА ВЪРХУ НЕЯ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЯ

14 октомври, 2019

За съжаление не може да се каже, че приетата позиция на правителството и парламента на Р България е изненадваща - тя е резултат на 66-годишно развитие на тоталитарната национална мисъл и организираното преследване на македонското малцинство в България. Неизлекуваният тоталитаризъм от вътрешен проблем сега се превръща в международен – Р България се опитва да превърне в условие за членство в Европейския съюз приемането на нейната дискриминационна политика. Опитва се да отрече и смени идентичността на хората в Р Македония, така както безпрепятствено прави това вече 66 години с македонците в България.

Виж тази страница
Види ја оваа страницаКрасимир Каракачанов РЕАКЦИЯ

По повод изявленията на вицепремиер Красимир Каракачанов по отношение македонското малцинство в България


31 јули, 2019

Клеветенето и лъгането не правят чест на вицепремиера. Партията ОМО „Илинден“-ПИРИН е основана през 1997 г., 6 години след разпадането на Югославия, така че не би могла да бъде създадена от нея, нито пък Югославия да служи като някакво обяснение за съществуването, идеите и борбата на нашата партия или извинение за държавата за отричане на малцинството. ПИРИН е създадена от български граждани с македонско самосъзнание, така че самото съществуване на партията демонстрира и съществуването на малцинството.

Виж тази страница
Види ја оваа страницаСТОЈКО СТОЈКОВ: ПОЛИТИКА БЕЗ СРЦЕ И УМ

13 јули, 2019

Едно од прашањата што долго ме имаат измачувано и како Македонец од Пиринска Македонија, и како активист во движењето за права на Македонците во Бугарија е зошто сите земји на Балканот се грижат за своите малцинства надвор од нивните граници, а само Македонија – не! Дали е тоа некоја нејзина уникатна државничка карактеристика? Од каде извира ова тотално немање желба –да се погрижиш, или дури само вербално да се застапиш за своите сонародници зад граница? Дали отсуството на сочувство и солидарност е можеби уникатна национална македонска црта?!

Види ја оваа страница
Read this pageГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018

Април, 2019

Съдържание:

• Увод
• Отричане на македонското малцинство, нация и идентичност
• Нарушаване правото на сдружаване
• Слово на омраза
• Организиран тормоз
• Властите отказват диалог
• Заключение и препоръки


Виж тази страница
Read this pageStojko Stojkov ИНТЕРВЈУ СО ПИРИНСКИОТ МАКЕДОНЕЦ ПРОФ. Д-Р СТОЈКО СТОЈКОВ: Македонците и Бугарите – немаат општа или заедничка историја – имаат само заеднички моменти или некои испреплетени процеси во своите истории!

14 април, 2019

Преземено од „Струмица Денес“

Стојко Стојков на поголем дел од нашите читатели им е познат како истакнат борец за правата на пиринските Македонци во денешна Република Бугарија, а за оние кои не го познаваат, ќе имаат можност преку денешното интервју подетално да се запознаат со неговите ставови и мислења.

Роден е во градот Сандански, но љубовта кон родната земја ќе го врати назад на студии на Факултетот по историски науки во Скопје. Истакнат член на претседателството на организацијата ОМО Илинден – Пирин, која долги години наназад активно се бори за достоен живот на Македонците во Бугарија, како и признавање на нивните малцински права. Работи како професор по историски предмети на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.


Види ја оваа страницаMarginalia Македонско малцинство няма и не може да има“. Докога!?

д.и.н Стойко Стойков

3 април, 2019

Трудно е да се бориш срещу човек. Лесно е да се бориш срещу враг. Ако погледнем как са обрисувани българските граждани с македонско самосъзнание – от медията до кръчмата, то е хибрид между врагове и непълноценни хора. Това са, от една страна, национални предатели, родоотстъпници, сепаратисти, платени чужди агенти, а от друга – неграмотни алкохолици, лумпени и ненормални. Как да не си против такива хора?! И как да посмееш да се застъпиш за тях? Политиката против такива „антибългари“ и лоши хора е самозащита, дискриминацията – заслужена, асимилацията – хуманитарна помощ. Те нямат място в цивилизован и сериозен дебат. Всеки опит да кажат нещо не може да е друго освен враждебна провокация или липса на елементарен такт и възпитание.

Read this pageBojkotiraj ПОЗИЦИЈА НА ОМО „ИЛИНДЕН“ - ПИРИН ВО ВРСКА СО РЕФЕРЕНДУМОТ ЗА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

11 септември, 2018

На своја седница одржана на 9 септември 2018 г. во Благоевград, Централниот совет на ОМО „Илинден“ - ПИРИН го разгледа прашањето за претстојниот референдум во Р Македонија во врска со името на Р Македонија и ја донесе следната позиција:

- Поаѓајќи од очигледната несправедливост на наметнатиот од грчкиот национализам проблем и сознавајќи дека надвор од секакво сомнение мотивите на грчката страна се насочени против македонската нација, идентитет и македонското малцинство во Грција;


Види ја оваа страницаEuropean Free Alliance Prespa: A dangerous agreement

Great concerns with the so called “Prespa agreement” between Greece and the Republic of Macedonia.

20 June, 2018

The fact that the Republic of Macedonia might from now on have a more positive prospect towards the normalization of its relationship with Greece, and a brighter future regarding the accession process of the Republic in the EU and NATO, is very positively regarded by the European Free Alliance. Nevertheless, the terms of the Prespa agreement collide with the respect of the Republic of Macedonia as a sovereign country with a particular history, identity and language and shows that the negotiations and the final agreement haven’t taken place in a spirit of respect between the parts nor at an equal footage.

Read this pageСтојко Стојков ИНТЕРВЈУ ПРОФ. Д-Р СТОЈКО СТОЈКОВ, ПИРИНСКИ МАКЕДОНЕЦ: За Бугарија пријателска Македонија е само бугарска Македонија

19 мај, 2018

– А македонизмот не значи ништо друго туку – позиција дека постои македонска нација. Има ли таква нација – има. Значи никаков крах нема, колку тоа и да му се сака на некого во Софија или Атина (а тоа се и оние „сите“ за кои зборува Димитров). Проблемот како што е кажано од бугарска страна на илјада директни и прикриени начини е во тоа што има македонска нација и што ние се самоопределуваме како Македонци. Тоа е македонизмот и тоа е проблемот за Софија. Многу тешко може да се разговара при такви позиции.

Види ја оваа страницаАлександър Спасов РЕЧ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОМО „Илинден“ - ПИРИН АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕФА НА 13 АПРИЛ 2018

24 април, 2018

Дами и господа,
Делегати на Европейския свободен алианс,
Благодаря на ЕФА за храбрата подкрепя, която от години дава на македонците в България и Гърция и за възможността да представя пред вас, делегатите на ЕФА, драматичната ситуация на Македонците в тези страни членки на Европейски съюз – България и Гърция. Благодаря особено на Лорена и на нейните колеги за посещението което направиха на македонското малцинство в България през февруари тази година


Виж тази страница
Read this page
Read Original DeclarationЕФА – Европейския Свободен Алианс – със силна подкрепа за непризнатите малцинства на Македонците в България и Гърция

23 април, 2018

Европейския свободен алианс (ЕФА), европейска политическа партия основана през 1981 година която сбира под себе си 47 партии, борещи се за свободно самоопределение на жителите на Европа проведе годишната си конференция в Ландсхут, Бавария (Германия).
Генералната асамблея на ЕФА анализира напредъка в правото на самоопределение на жителите на Европа, както и защитата на тяхната култура и права в Европейския Съюз във връзка с процеса на независимост на Каталония, а също и Брекзит.


Виж тази страницаВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК ВСЕМАКЕДОНСКИ СЪБОР В МЕЛНИК

22 април, 2018

На 22 април 2018 г. се състоя традиционния всемакедонски събор в Мелник. Организатори тази година бяха ОМО „Илинден“ - ПИРИН, Македонско международно движение за правата на човека, Австралийско-македонски комитет за правата на човека, „Народна воля“.

Виж тази страницаДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

22 април, 2018

Свидетели сме на една продължаваща десетилетия политика на отричане на македонската нация и нейните малцинства и на опити името Македония и македонец да бъде превърнато в географско понятие. Категорично протестираме срещу опитите да се узурпира името и историята на Македония от страна на Гърция, както и опитите на същата да принуди Р Македония да смени името си за да угоди на тази гръцка политика.

Виж тази страницаГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2017

Април, 2018

Съдържание:

• Увод
• Отричане на македонското малцинство, нация и идентичност
• Слово на омраза
• Нарушаване правото на сдружаване
• Организиран тормоз
• Липса на правна защита
• Властите отказват диалог
• Заключение и препоръки


Виж тази страница
Read this pageEuropean Free Alliance EFA Declaration: On the Discrimination Against the Macedonian minorities in Bulgaria and Greece

13 April, 2018

The European Free Alliance declares that it:
- Condemns the policy of discrimination of the Macedonian minorities and the denial of the Macedonian identity in Bulgaria and Greece, members of the EU.
- Condemns the misuse of the status of a member country by Greece and Bulgaria in the achievement of undemocratic causes against the members of the Macedonian minorities on their soil and the blackmail of a candidate country.


Read this page
Виж тази страница
Read Original DeclarationEuropean Free Alliance EFA Report on Macedonia in Bulgaria

20 February, 2018

Fact finding mission with Anke Spoorendonk, Andrea Cocco and Lorena López de Lacalle Several Bulgarian institutions were contacted to fix meetings with them but we never got an answer to our letters. We regret the lack of interest on their part to discuss about the Macedonian minority in Bulgaria.

Read this pageDelegacija EFA Делегация на Европския Свободен Алианс (ЕФА) посети България

16 февруари, 2018

Посещението бе във връзка с българското евро-председателство и 10 годишнината от българското евро-членство. Конкретната цел бе да се изследва положението на македонското малцинство в България. Делегацията бе в състав: Лорена Лопез от Баския, Анке Спурендонк от датското малцинство в Германия и Андреа Коко от Сардиния, всичките заместник председатели на ЕФА. Те пристигнаха в България по молба на ОМО „Илинден“ - ПИРИН, които бяха и домакин на посещението.

Виж тази страницаEuropean Free Alliance Bulgarian presidency of EU Council: European Free Alliance (EFA) asks for respect of European treaties in Bulgaria

16 February, 2018

In the wake of the Bulgarian presidency of the EU Council, the respect of EU treaties and rights on Bulgarian territory must also be put in perspective. A delegation of the European Free Alliance (EFA), a European political party (EUPP), has come to visit Bulgaria to investigate the situation of the Macedonian minority in Bulgaria.

Read this page
Виж тази страницаMain About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.