Decision by the Committee of Ministers of the Council of Europe
about the case of OMO Ilinden of Pirin


October 17, 2007

Read this page in English

Ministers' Deputies
Decisions


CM/Del/Dec(2007)997 8 June 2007
---------------------------------
997th (DH) meeting, 5-6 June 2007
Decisions adopted at the meeting
---------------------------------

1007-ма DH среща – 17 октомври 2007 г.
Секция 4.2


Решения

I. Относно нарушаването правото на здружаване на ОМО „Илинден” - ПИРИН

„Представителите,

1.Отбелязаха отново даденото уверение на българските власти да осигурят пълното изпълнение на тези присъди без следващо отлагане с цел да предотвратят друго нарушение на правото на асоцииране на организацията-апликант и нейните членове;

2. Разгледаха информацията във връзка с последвалото развитие след тяхното решение, взето на 997-мата среща (5-6 юни 2007 г.)

3. Взеха предвид оплакванията на апликантите по случая на ОМО „Илинден” ПИРИН, свързани с развоя на новата процедура по регистрацията на политическата партия;

4. Отбелязаха различните проблеми и конкретно взетите мерки във връзка с гореспоменатия случай;

5. Подканиха българските власти да съдействат на Секретариата при намирането на решения на тези проблеми в рамките на българската законова система;

6. В допълнение към основните мерки отбелязаха съществуващите обучителни програми и намерението на българските власти да ги осъществят;

7. Накрая решиха, че всички необходими мерки за изпълнението на тези решения трябва да бъдат предприети до тяхната втора ДХ среща през 2008 г.”

II. Относно нарушаването правото на мирни сърания на ОМО „Илинден” - ПИРИН


„Представителите,

1. Отбелязаха даденото отново уверение от страна на българските власти да осигурят пълното изпълнение на тези присъди без следващо отлагане с цел да предотвратят друго нарушение на правото на асоцииране на организацията-апликант и нейните членове;

2. Отбелязаха усилията за обучение, положени от българските власти и амбицията да се преследват тези усилия от страна на компетентните органи;

3. Припомниха, че българските власти са били подканени да вземат всички допълнителни необходими мерки, за да гарантират свободата на организиране на ОМО „Илинден” ПИРИН и на другите апликанти и да осигурят ефективността на местните средства в тази връзка;

4. С интерес разгледаха проекто – закон за промяна на Закона за събрания и протести с цел да бъде гарантирано ефективността на олеснения за отмяна в случай на забрана на мирни събрания, който скоро ще бъде предоставен за разглеждане от Българския парламент;

5. Подканиха българските власти да преосмислят начина на поставяне на крайния срок, изискван от закона, така че в случай на забрана на мероприятие, тя да може да бъде разгледана преди датата на предвиденото мероприятие;

6. Подканиха българските власти да продължат да информират Комитета на министрите за настоящaтa ситуация на апликантите що се отнася до упражняването на правото им на организиране;

7. Решиха да обобщят мнения за всички необходими мерки за изпълнението на тези присъди на 1013-тата си среща, която ще се проведе между 3-5 декември тази година (DH).”


       
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.