Стойко Стойков: Управлява ни Комунистическа партия, а съветниците и президентът са агенти от бившата Държавна сигурност

30 јануари, 2008

Македонците во Бугарија Стойко Стойков, един от петимата председатели на ОМО „Илинден“ - ПИРИН в коментар пред радио „Фокус“ – Пирин във връзка с думите на председателя на ОМО „Илинден“ Йордан Костадинов, който на среща в Скопие призова македонската държава да защити правата на македонците в България

Фокус: Председателят на ОМО „Илинден“ Йордан Костадинов призова македонските институции да предприемат мерки срещу отношението на България към македонското малцинство. Как гледате на това?
Стойко Стойков: Думи като геноцид са несериозни да се използват. Те буквално означават изтребление на народ. Наистина има много присъди срещу България в Страсбург. За съжаление политиката не е променена, има доста жалби, но като цяло това е навсякъде в целите на международната политика - правата на човека не са проблем на една държава. Това е международен проблем. Ние трябва да се борим за правата си и да ги получим като граждани на Република България вътре в нея и в институциите й. За съжаление обаче срещаме много проблеми.
Фокус: От какво естество са тези проблеми?
Стойко Стойков: От абсолютното нежелание на институции и на власти да има диалог. Всички инициативи за контакти са винаги от наша страна, докато от страна на властите не се получава дори отговор. Като европейски граждани смятаме, че това е европейски проблем и ЕС трябва да обръща внимание на правата на човека във всички страни, които са негови членове. В случая не смятам, че проблема е между две държави. Това е принципно един международен проблем.
Фокус: Международната общност каква позиция може да заеме в случая?
Стойко Стойков: Принципната позиция е, че правата трябва да се спазват. Те не са поставени, за да се заобикалят. Всеки човек, без значение от потекло, религиозна принадлежност и т. н. трябва да получи всички права, които са гарантирани с документи. От времето на комунизма остана схващането, че право значи привилегия. Това не е така. Правата на малцинствата са в сферата на защита на етническата им индивидуалност, да ги защитят от асимилация, което се получава много пъти. Тези принципи трябва да бъдат спазени. За съжаление нашата страна обръща много малко внимание на правата на малцинствата. Искам да дам пример за това какво правят съседни страни като Румъния за това да поддържа културата на малцинствата си и колко прави България. Годишно от бюджета на България за поддържане на културата на малцинствата се изразходват около 100 000 евро, докато Румъния отделя само за една малцинствена организация 500 000 евро.
Фокус: В България малцинствата не се идентифицират с етническа принадлежност, по - скоро с религиозна и политическа. Това ли е причината да се отделят по - малко средства за тях?
Стойко Стойков: В България има странно отношение към малцинствата - като към заплаха, като към нещо, което нарушава единството на нацията. Мисля, че това е останало от времето на комунизма, когато малцинствата бяха преследвани.
Фокус: Господин Костадинов каза, че след като България стана член на ЕС продължава да нарушава човешките права на т.нар. македонското малцинство. Какви са вашите наблюдения?
Стойко Стойков: Република България отрича съществуването на македонско малцинство. Това е грубо нарушение на правата на малцинствата. Не може да се говори за даване на някакви права на дадено малцинство, когато то направо се отрича. За съжаление е така. Надявам се това да се промени.
Фокус: Смятате ли, че македонските институции не се противопоставят достатъчно на тази така наречена “българска пропаганда”?
Стойко Стойков: Това е работа, която трябва да се свърши тук, в България. А доколкото не успеем да се справим, поради некомпетентността на институциите, това е и европейски проблем. Няма защо да се намесват институции на трета държава.
Фокус: Какво ще се промени ако България признае т.нар. македонското малцинство?
Стойко Стойков: За самите македонци това ще бъде много положително. Останалите граждани едва ли ще забележат, тъй като това не ги касае. Най - малкото македонците ще се почувстват пълноправни граждани на България, няма да бъдат смятани за предатели само за това, че се чувстват македонци, ще имат възможност да изучават македонски език и култура.
Фокус: Искате да кажете, че България се страхува от някакви сепаратистки сътресения, както албанците в Македония в момента имат доста експанзивни права?
Стойко Стойков: Не би трябвало България да се страхува от такова нещо, тъй като малцинствата в България никога не са показвали такива тенденции. Да не говорим, че са по - малки и като количество. Това е много странно. Аз много пъти съм се чудил дали това е просто наследство от една политика, която продължи около 30 г. и е трудно сега да бъде променена, или е начин да се отклонява вниманието от други проблеми в държавата и големите проблеми на властващите.
Фокус: Вашата прогноза - предвид съществуващата политическа обстановка ще съществува ли македонско малцинство в България?
Стойко Стойков: Аз се надявам, но това няма да стане скоро. Да не забравяме, че управлява комунистическа партия, да не споменавам колко от съветниците около президента, а и самия той са агенти от бившата Държавна сигурност. Не вярвам да стане толкова бързо, но се надявам, че тези течения в ЕС, натискът, който той извършва върху членовете, ще доведат до промяна на съзнанието, защото не трябва повече. Трябва малко да се промени начинът, по който гледаме на нещата.


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.