Български хелзинкски комитет: ГОДИШЕН ДОКЛАД 2008

Правата на човека в България през 2007 година

6 јуни, 2008

Read this page in English

Bulgarian Helsinki Committee Както и в предходни години, македонците в България бяха ограничени в правото си на мирно събрание в противоречие с нормите на международното право. На 22 април активисти на ОМО „Илинден“ бяха ограничени да честват годишнината от смъртта на Яне Сандански на Роженския манастир. Макар кметът на Сандански да не забрани честването, това направи областният управител на Благоевградска област Владимир Димитров. На активистите бе забранено да участват като организация, само като индивиди. В резултат, те бяха спирани и претърсвани от полиция, а на някои от превозните средства, с които се прид-вижваха, бяха съставени актове. На самото място на честването имаше засилено присъствие на полиция и жандармерия.

На няколко пъти през годината непопулярни групи не успяха да се регистрират като юридически лица, с което бе нарушено правото на сдружаване на техните членове. Въпреки решението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург от октомври 2005 г. подкрепяната от македонците в България политическа партия ОМО „Илинден“ - ПИРИН получи на три пъти отказ от регистрация през 2007 г. През февруари Върховният касационен съд отхвърли жалбата на партия-та срещу предишен отказ за регистрация. През август партията реши да се регистрира наново, но на 23 август тя получи нов отказ от Софийски градски съд. Отказът бе мотивиран с това, което съдът видя като недостатъци в представени-те пред съда документи за регистрация. С едно явно необосновано твърдение съдът прие, че „не е ясно как за по-малко от петнадесет дни се събраха 685 дек-ларации от пълнолетни български граждани с избирателни права, за да може да се проведе учредително събрание на 15.VІІ.2007 г.“ В друга част от решението съдът прие, че „целите и задачите на процесната партия имат пожелателен характер“ и са „по-скоро цели на едно сдружение с идеална цел по ЗЮЛНЦ, а не на политическа партия по ЗПП“. На 11 октомври ВКС потвърди решението на СГС за отказ от регистрация и с това откри пътя на ОМО „Илинден“ - ПИРИН към нова жалба в ЕСПЧ.


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.