ЕУ бара од Бугарија да ја регистрира ОМО „Илинден” - ПИРИН

6 јуни, 2008

Read this page in English

Stoyko Stoykov ЕУ и наложи на Бугарија да го смени законот за собирање и слободно изразување на мислење, со што на партијата на македонското малцинство ОМО „Илинден” - ПИРИН ќе и бидат овозможени јавни собири.

Комитетот на министри на ЕУ побарал од Бугарија да достави копија на новиот закон за собирање и континуирано да доставува информација за развојот на ситуацијата околу овој закон.

Со втората одлука, Комитетот на министри на ЕУ побарал Бугарија да вложи напори да ја регистрира ОМО „Илинден“ - ПИРИН како политичка партија согласно пресудите на Судот за човекови права во Стразбур.

Бугарија е известена дека и за ова прашање ќе биде под постојан мониторинг се до новата сесија во декември.

„Тоа е чекор напред, и тоа сериозен чекор напред. Знаејќи ја упорноста на бугарските власти, мислам дека нема да доведе веднаш до регистрација”, изјави претседателот на ОМО „Илинден” - ПИРИН Стојко Стојков, за телевизијата А1.


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.