Прес на ОМО „Илинден” - ПИРИН

12 мај, 2008

Read this page in English

Bulgarian Police От 20 април т. г. членовете на ОМО „Илинден” - ПИРИН са викани в ОДП Благоевград и разпитвани за членството им в партията. Призовани са като свидетели по дело на Главна дирекция Противодесйтвие на престъпността опазване на обществения ред и превенция. В призовките не е посочено ясно за какво точно са викани в полицията, но за сметка на това с големи букви е посочено, че явяването им е задължително и е пиложен лист с извадки от НПК, започващ с текст за правата на обвиняемите както и за наказанията при неявяване.
Някои не получават призовки, а само устна покана.

Когато отидат в ОДП там не им обясняват има ли обвинение, срещу кого, за какво и по кой закон. Задават им се въпроси от типа:
1. Член ли сте на ОМО „Илинден” - ПИРИН;
2. Кой ви предложи да станете член и кого познавате в партията;
3. Предлагагани ли ви са пари за да станете член;
4. Заплашваха ли ви за да ви принудят да станете член;
5. Били ли сте в чужбина в периода на създаване на партията;
6. Членували ли сте в друга партия;
7. От каква народност сте.


Накрая членовете са карани да се подписват от десет до двадесет пъти в различни пози (прав, седнал и клекнал). Подписват се или под писмените си показания или на празен лист. В редките случаи когато им се дава обяснение защо трябва да се подписват толкова пъти дознателите ги заблуждават, че се правело за да се сравнели подписите им. Тъй като огромното мнозинство от разпитваните не са учредители и според това техни подписи не са депозирани в съда при подаване на документите за регистрация на ОМО „Илинден” - ПИРИН, нито по друг пожод, това обяснение е просто абсурдно. Но за сметка на това действието е максимално унизително.

До момента са рапзитани десетки членове от общините Симитли и Благоевград, като акцията продължава. Според неофициални сведения само в ОДП Благоевград ще бъдат разпитани 180 души. Тазгодишната кампания на викания на членовете на ОМО „Илинден” - ПИРИН се явява рецидив на викането на над 5 000 членове на партията в полицейските участъци в края на 2006 г. Съгласно официална информация от Върховна касационна прокуратура резултатите от акцията от 2006 г. се намират в Районна прокуратура Благоевград от есента на 2008 г. с цел последната да установи има ли данни за извършено престъпление. Новата акция на полицията показва, че прокуратурата не е успяла да установи такива данни, но и не желае да прекрати преследването на партията и затова е заповядала ново разследване.

Случаят с викането на членовете на ОМО „Илинден” - ПИРИН в полицията е уникален както за България след падането на комунизма така и за Европейския съюз. Това е директна и брутална намеса на държавата в свободата на сдружаване и пореден опит да се разгроми единтвената партия в страната, имаща смелостта да се застъпи за правата на дискриминираното и отричано македонско малцинство в България; инструментализация на натрупания от врмето на комунизма страх от силовите органи за да бъдат “убедени” членовете да напуснат “проблемната” партия или да лъжесвидетелстват против нея. Тези антиконституционни и тоталитарни действия на органите на реда и прокуратурата вредят силно на авторитета на Р България, на законноста и демокрацията в страната. Те са унизителни не само за нашите членове, но и за органите, които ги извършват.

Призоваваме всички институции, имащи отношение по въпроса, да направят необходимото за да бъде преустановено това безобразие.
Призоваваме всички демократично мислещи съграждани да осъдят тези срамни действия на нашата държава.
Настояваме ГД “ППООРП” и ОДП Благоеград незабавно да прекратят разпитите на наши членове и да се извинят на партията, на разпитваните и на обществото;
Настояваме прокуратурата да престане да укрива истината, че няма никакви данни, че някой в ОМО „Илинден” - ПИРИН някога е купувал подписи;
Доколкото тормоза на нашите членове продължи ОМО „Илинден” - ПИРИН ще вземе всички законови мерки за да не останат виновните за тези престъпни действия ненаказани.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОМО „Илинден” - ПИРИН


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.