Отворено Писмо

11 фебруари, 2010

Boiko Borisov До Министър- председателя на Р. България г-н Бoйко Борисов
София, бул. "Дондуков" No 1


Господин Минитър-председател,

След вече двадесет годишна агония и постоянните проблеми пред настояванията на репресираните от комунистическия режим македонци, граждани на Р. България да бъдат третирани наравно с останалите репресирани в страната;
След като ни се изчерпаха всички очаквания и надежди от всички управялващи досега правителства;
След като не се признава дори формално факта за нашето съществуване и страдание;
Ние долуподписаните български граждани с македонско самоосъзнание, репресирани заради нашите чувства, убеждения и народностна принадлежност от тоталитарния режим, които сме само символична част от общия брой на репресирани македонци в България, решихме да Ви пишем това отворено писмо, с надеждата, че ще ни разберете и ще се застъпите за признаването ни като репресирани и за безпрепятственото получаване на законно предвидените за репресираните обезщетения.
Ние, репресираните от страна на комунистическия режим македонци в Р. България, искаме и молим да направите необходимото:
1. Съдебните органи в Р.България да прилагат законите еднакво към всички граждани на Р. България, независимо от техния произход, етническа и религиозна принадлежност, в това число и към нас.Оплакването ни е от това, че вече втора година се отказва регистрация на нашето дружество с най-разнообразни и често съвсем странни мотиви, но както се убедихме единствената истинска причина е, че сме заявили, че сме македонци. Дължим да Ви уведомим, че не само нашето дружество, но и много други защитаващи различни интереси и изразяващи различни нужди на македонското малцинство в България се сблъскват с този проблем, което прави българските граждани с македонско самоосъзнание неравноправни и хора втора категория, на които е отнето правото на сдружаване заради етническата им принадлежност. Така е и с обезщетенията и останалите права, за които на нас репресираните македонци ни се правят всякакви пречки.
2. Молим да вземете отношение и да се ангажирате за премахване на този вреден стереотип като заявите публично и официално и чрез медиите съществуването на репресирани от комунистическия терор граждани на Р. България с македонско самоосъзнание (а не както ни третират сега само като репресирани граждани на Р. България по политически причини), че македонското малцинство в страната и неговите представители не са някакви врагове и предатели а лоялни граждани на държавата.
3. Да се издирят чрез МВР, Министерството на правосъдието и други компетентни институции всички репресирани от комунистическия режим македонци в България, да им се осигури цялостен безплатен медицински преглед за травми и болести, получени при тяхното преследване по арести, карцери, затвори и осигуряване на съответното лечение.
4. Да се назначат в общинските, областните и централните комисии за репресирани по един репресиран македонец, за да защитава интересите на репресираните македонци и наследниците им. За помощ при избора на тези хора предлагаме услугите на нашето сдружение.
5. Молим да ни дадете конкретен отговор в разумен срок на всяко от посочените в настоящето писмо въпроси, след като бъде разгледано от Вас и компетентните Ви съветници,

С уважение :
СТОЯН ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЕВ
Следват подписи


Врати се назад   Врати се горе
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.