Становище на ОМО „Илинден” - ПИРИН по доклада на Комисаря по правата на човека Томас Хамарберг

21 фебруари, 2010

Izbori При всички срещи, които нашата партия е имала с комисаря по правата на човека г-н Хамарберг, а сосбено през последната такава през ноември 2009 г., ние сме излагали своите предложения за начина на решаване на проблемите на македонското малцинство в България. Накратко те се състоят в следното:

1. Признаване на македонското малцинство и прилагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства спрямо това малцинство.

2. Да спре да се нарушава правото на сдружаване на българските граждани с македонско самосъзнание и да се регистрират партии и организации, които защищават техните интереси и права.

3. Изпълнение на присъдата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и регистрация на ОМО „Илинден” - ПИРИН.

4. Спиране и санкциониране на говора на омразата и дискриминацията на етническа основа спрямо македонците в България.

5. Властите да спрат да игнорират македонското малцинство и неговите представители и да встъпят в диалог с тях за решаване на съществуващите проблеми.

6. Да се дефинира понятието „единство на нацията” и да се промени член 11 на Конституцията, забраняващ партии на етническа основа, тъй като те се злоупотребяват за дискриминиране на малцинствата и техните организации.

С удовлетворение констатираме, че всички тези наши искания са приети от комисаря и включени в препоръките към нашите власти. Би било добре правителството да се вслуша в тези добронамерени и компетентни съвети, тъй като имено това е истинският път да се решат съществуващите проблеми.

Нещо повече включвайки проблема с нерегистриране на нашата партия, въпреки решението на Комитета на министрите да затвори случая през декември 2009 г., комисарят на дело демонстрира онова, което многократно са изразявали и той, и останалите институции в Съвета на Европа, а именно, че затварянето на случая е неоснователно и правно необосновано. Това становище впрочем по-рано споделяше и самият Комитет на министрите, докато политическият натиск успя да наложи правото на силата над силата на правото.

Не можем обаче да не изразим загриженост от пълното подценяване на забележките и препоръките, отправени от комисаря Хамарберг, демонстрирано от българските власти в техните коментари към препоръките. Преструването, че не съществуват проблеми, и игнорирането на сериозни и полезни забележки са една от причините за лошия имидж на България и за проблемите, които имаме в рамките на Европейския съюз. Подобна сляпа и арогантна практика не бива да се толерира повече, защото тя само ще ни донесе още срам и нови санкции в бъдеще, също както се случи с докладите на ЕС.

В светлината на този доклад абсурдно звучат безотговорните изказвания на различни български евродепутати, от сорта на агенти на комунистическата ДС като Евгени Кирилов, които отричат съществуването на македонското малцинство в България, не забелязват нарушенията на правата на гражданите, пред които са отговорни, а търсят под лупа такива в съседни дръжави, в които правата на малцинствата са много по-добре защитени, отколкото у нас. Ако не са наясно с проблемите на малцинствата в България и особено на македонското, ние ги каним на среща, на която с удоволствие ще ги запознаем.


Врати се назад   Врати се горе
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.