Позиција на ОМО „Илинден“ - ПИРИН по отношение на изявленията на министър Младенов, че в България няма македонско или други малцинства

20 мај, 2010

Читај ја оваа страница на македонски

Николај Младенов 1. Твърдението на министъра, че в България няма малцинства не отговаря на реалността. Съществуването на голям брой малцинства е очевиден факт. Всички преброявания през последните седем десетилетия регистририат съществуването на многохилядно македонско, както и на множество други малцинства.

2. Тази очевидно противна на истината позиция министъра се опитва да аргументира позовавайки се на българската Конституция. Но в нея никъде не пише, че в България няма малцинства. В Конституцията на практика се признава съществуване на малцинства, когато се гоовори за правата на лицата на които българският език не им е майчин.

България подписа Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, парламентът я ратифицира, а Конституционният съд утвърди, че тя както и понятието национално малцинство не са антиконституционни както се оплакваха тогава някои едномисленици на Младенов от ектремните политически сили в България. Така че и според българското право в България има национални малцинства.

3. Също толкова неуспешен е и опита да се оправдае недаването на права на малцинствата с твърдението, че България давала само индивидуални, а не колективни права. Такава декларация може само да бъде израз на слаба правна култура в българското външно министерство, тъй като правата на малцинствата не са колективни, а индивидуални права, които се практикуват колективно. И някои от основните човешки права като правото на сдружаване, на събрания, създаване на семейство и т.н. не могат да се практикуват иначе освен колективно, но все пак си остават индивидуални. Според логиката на министъра и тези човешки права трябва да се отменят.

4.Опитът да се заобиколи понятието малцинство не е случаен. Декларирайки, че в България няма малцинства и че България не признава малцинства Младенов всъщност отхвърля Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, която е част от българското законодателство и съгласно Конституцията има предимство пред останалите закони в България, които биха й противоречали. Не е случайно, че в неговия речник отсъства понятието права на малцинствата.

Добре известна е мъдростта, че този, който иска да направи нещо – търси начин, а онзи който не желае – намира оправдания. Истинитоста на тази поговорка потвърждава и Младенов. Преведени на нормален език неговите думи означават, че България не дава и няма да дава на своите граждани онази част от правата на човека известни като права на малцинствата и няма да изпълнява всичките си обвръзки като член не само на Европейския съюз, но и на международната общност. Това е същевременно и признание, че в България няма цялостна демокрация. Поне не и за малцинствата. Толкова за “новата” стара политика на България и за “новия” начин на мислене на българското правителство.


Врати се назад   Врати се горе
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.