ПРОБИВ В ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА БЛОКАДА ИЛИ БЛЪФ?

30 ноември 2015

Както е известно от 1990 г. до сега българските институции нито са се опитвали да започнат диалог с представителите на македонското малцинство, нито пък са приемали исканията на македонските организации за започване на такъв. Искането за диалог след 2000 г. се превърна в основна препоръка на различните международни институции към българските власти. Те все пак продължиха да си правят оглушки. За да се разбие тази стена през последните години ОМО „Илинден“ - ПИРИН започна да работи по специална програма. Тя като всички добри идеи бе проста. От една страна редовно се искат срещи с различни български институции. От друга започна всяка година да се изготвя доклад за правата на македонците в България. В тези доклади бяха отбелязвани всички поискани срещи и (не)получени отговори. Така противенето на властите против диалог с македонските организации се документираше и представяше с доказателства пред международните институции. Политиката на държавата стана явна и в този сектор и повече не можеше да се лъже по този въпрос. Надеждата бе, че държавните институции няма дълго да могат да издържат на международния натиск и изобличенията и ще отстъпят. Изглежда точно това се започна да се случва тази година.

Както и преди и през 2015 г. бяха изпратени искания за срещи с голям брой институции. Получиха се за пръв път положителни отговори от две от тях – Комисията за борба срещу дискриминацията и Министерството на правосъдието.

Така между представители на ПИРИН (съпредседателите Георги Христов и Стойко Стойков) и тези институции бяха проведени две срещи.

Първата се състоя на 19 октомври 2015 г. в Благоевград с регионалния координатор на комисията срещу дискриминацията. Разговорът имаше информативен характер и за двете страни. Поставени бяха повече въпроси и връчени множество документи доказващи дискриминация. Представителите на ПИРИН поискаха среща с председателя на комисията и призоваха тази комисия да започне да се самосезира при случаи на дискриминация. Констатирано бе, че няма нито един случай за изминалите десет години, в който комисията да се е самосезирала или да е решила в полза на някой македонец в България.

Втората среща бе проведена в София на 26 октомври с заместник министъра на правосъдието Петко Петков. Македонските представители запознаха заместник министъра с проблемите на македонците в България и невъзможността да регистрират свои организации. Петков уведоми представителите на ПИРИН за предприетото от министерството по този въпрос, а имено ще се внесе предложение за промяна на закона, така че неправителствените организации вече да се регистрират така както го правят фирмите без да минават през съда. Държавата е притисната по този въпрос от Комитет на министрите на Европа, който въведе засилено наблюдение на България по отношение регистрирането на македонски организации в България.

Макар да оцени положително тази стъпка Стойков обърна внимание, че при евентуален отказ за регистрация, случаите пак биха попаднали в съда и всичко би започнало отначало. Освен това проблема на македонските организации не е с закона, а с нарушаването на същия от страна на съдилищата. Проблема опира до политиката на държавата, която отрича съществуването на македонското малцинство в България и която чрез нереформираните служби за сигурност се налага и координира в различните институции, така че отделни съдии дори се страхуват да регистрират македонски организации. Петков казаяви, че е оптимист, че проблема с регистрациите ще се реши и че той самия не разбира защо въобще съществува проблема. Христов пък обясни на заместник министъра, че македонските организации не са в никакъв случай антибългарски или екстремистки, че са лоялни към законите и държавата, но искат македонците да получат полагащите им се права.

Разбира се всичко това е достойно за похвала.

За съжаление обаче е още рано да се каже че блокадата е преодоляна. Съществува основателно съмнение че всичко това е само начин да се създаде впечатление за диалог и така държавата да се оправдае по тази точка пред международните институции. За да може да се каже, че има диалог обаче изолирани срещи не са достатъчни. Трябва да има не само по-чести такива, но и да има конкретни резултати от тях. Иначе всичко би било само имитиране на диалог. Така че остава да видим – бъдещето ще покаже.

Петър Делилакиев


Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.