ВСЕМАКЕДОНСКИ СЪБОР В МЕЛНИК

22 април, 2018

На 22 април 2018 г. се състоя традиционния всемакедонски събор в Мелник. Организатори тази година бяха ОМО „Илинден“ - ПИРИН, Македонско международно движение за правата на човека, Австралийско-македонски комитет за правата на човека, „Народна воля“.

Събора бе открит от водещия Боян Бибишков и с изпълнение на химна на ОМО „Илинден“ - ПИРИН „Народе македонски“ и минута мълчание в памет на Яне Сандански. Бяха поднесени венци и цветя на паметника на войводата от посолството на Р Македония, ОМО „Илинден“ - ПИРИН и други организации и граждани. Слово-рецитал за Яне поизнесе Димитър Иванов от Шумен. Основателя на ОМО „Илинден“ и почетен член на председателството Стоян Георгиев, самия преминал през българските затвори заради македонското си самосъзнание прочете декларация от името на Събора във връзка с името на Р Македония. Поздравления до събора изпратиха Виножито, Македонския алианс за европейска интеграция (партия на македонците в Албания), Сдружението на Македонците от Егейска Македония (Битола). Дружество „Илинден“ – Тирана, Заедницата на македонците в Хърватска. Като гости присъстваха и взеха думата да поздравят събора: Иван Калчев от Дружеството за приятелство между България и Македония, Ратко Георгиевски представител от Прилеп (който подари книги от Община Прилеп и библиотека „Борка Талески“ на организаторите), Жарко от Македонско християнско братство (Р Македония) и Мартин Гелев от Комити „Вардар“ (Скопие), които подариха 30 македонски исторически книги.

Веселата част на събора бе открита от македонската легенда Наум Петрески и продължи с традиционния участник в събора – младежка фолклорна група „Яне Сандански“ от Ново Село, Р Македония. Свиреше оркестър „Македония“ от Мусомища с ръководител Георги Попов. Пяха певицата Боряна Карпузова (оркестър „Македония“) и Мария Димкова от Щип.

Събора продължи от 10.30 до 16.00 с много песни и хора.ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.