НАТИСКА СРЕЩУ МАКЕДОНСКИТЕ АКТИВИСТИ В БЪЛГАРИЯ ПОРДЪЛЖАВА

10 декември, 2019

Read this page in English

Macedonians След като през октомври 2019 г. българското правителство и парламент заплашиха кандидат члена на Европейския съюз Р Македония, че ако не спре да подкрепя исканията на македонското малцинство в България за негово признаване и даване на международно гарантираните права, българската политика срещу малцинството ескалира и се насочи към единствените до сега две неправителствени организации регистрирани в България под натиска на Съвета на Европа: Сдружение за защита на основни индивидуални човешки права регистрираното на 29 август и Антични македонци – регистрирано на в началото на октомври.

Полицията посети и разпита членовете на Сдружение за защита на основни индивидуални човешки права и Окръжна прокуратура на 21 ноември поиска от съда забрана на организацията, а на 25 ноември съда даде ход на делото.

Основното обвинение е че „целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, недвусмислено сочат, че учредителите приемат, не само съществуването на македонско етническо малцинство в България, но и че правата и свободите на това малцинство са накърнени, поради което и се налага тяхна защита. Имайки предвид това, че в България не съществува македонско етническо малцинство (в този смисъл решение № 1от 29.02.2000 г. на КС на РБ по конст. д. № 3/1999 г.), учредяване на сдружението с нестопанска цел с основна задача …. защита на правата на македонците …. е основание да се приеме, че дейността на това Сдружение е насочено срещу единството на нацията, поради което то съществува в нарушение на чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Р България.“

Това са същите аргументи, с които през октомври тази година Дружеството на репресираните македонци жертви на комунистическия терор получи своя 12 отказ да получи регистрация, след 10 години напразни опити да се регистрира. Тези аргументи са многократно осъдени от Съвета на министрите в Страсбург и неговите институции като дискриминационни и нарушаващи правата на човека.

Членовете на второто регистрирано македонско дружество – Антични македонци също получиха призовки да се явяват в полицията за да отговорят на 10 въпроса сред които какви са „реалните цели“ на дружеството и от кои чужди правителства ще финансира дейността си. Приемайки въпросите като обидна провокация членовете са отказали да дават показания като са заявили, че целите са посочи в Устава на дружеството. Очаква се прокуратурата всеки момент да поиска и тяхната забрана.

Тези действия на властите бяха както винаги придружени с дирижирана медийна кампания и слово на омраза срещу македонците в България.

Тези събития съвпаднаха с посещението в България на Комисаря по правата на човека и на Консултативния комитет за Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Те проведоха три срещи с представителите на македонското малцинство, включително с представители на ОМО „Илинден“-ПИРИН, при които получиха детайлна информация за дискриминацията и асимилацията на което е подложено македонското малцинство в България.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОМО „ИЛИНДЕН“ - ПИРИН


Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.