РЕАКЦИЯ

По повод изявленията на вицепремиер Красимир Каракачанов по отношение македонското малцинство в България


31 јули, 2019

Читај ја оваа страница на македонски

1. Клеветенето и лъгането не правят чест на вицепремиера. Партията ОМО „Илинден“-ПИРИН е основана през 1997 г., 6 години след разпадането на Югославия, така че не би могла да бъде създадена от нея, нито пък Югославия да служи като някакво обяснение за съществуването, идеите и борбата на нашата партия или извинение за държавата за отричане на малцинството. ПИРИН е създадена от български граждани с македонско самосъзнание, така че самото съществуване на партията демонстрира и съществуването на малцинството.

За признаване на официално отричаното в България македонско малцинство говори не само ОМО „Илинден“-ПИРИН, но и много други македонски организации тук като Дружеството на репресираните македонци в България (чиито членове са прекарали години из българските затвори, били са изселвани и подлагани на всякакви други форми на психическо и физическо насилие, заради македонското си самоопределение), ПК Толерантност, ОМО „Илинден“, Македонски дискусионен клуб и много други. Поставя се и от организации на български правозащитници като Български хелзинкски комитет, Маргиналия и др. Т.е. въпроса се повдига и за него говори самото малцинство и демократично настроените граждани на Р България. Повдига се и от Съвета на Европа, поставя се и от журналисти. Питаме се кога ще се постави от българските институции (като безполезната Комисия срещу дискриминацията на пример) или от македонската държава?

2. Съществуването или не на едно малцинство зависи и се определя от самото него, а не от историческите заблуди на един или друг министър от идеологията на една или друга държава. То се установява, чрез самоопределението, а не с решение на Тодор Живков или Красимир Каракачанов. Македонското малцинство в България е регистрирано на всички преброявания от както е станало дори и минимално възможно за македонците да се записват македонци в тях, макар малцинството да го има в България най-малко от 1912 г., а всъщност и преди това. Така че министъра би трябвало поне да се съобрази с официалната документация на държавата чиито министър се явява. Ако той „не знае“ какви са проблемите на това малцинство – може да ни пита.

3. Сравняването на македонците България с марсианци е силно обидно, но и демонстрира начина по който се третират македонците в България, а и по който се гледа на самата Р Македония – като на държава на марсианци. Бихме го попитали, колко стотин от тези единици марсианци от преброяванията са лежали с години по българските затвори заради националното си самоопределение, както е случая с македонското малцинство, което даде безброй жертви по време на комунизма, беше една от най-преследваните групи в България по това време и против него се извърши първият и единствен неосъден до сега „възродителен процес“ от извършените против малцинствата в България. Колко още е необходимо да страдат македонците в България за да може държавата да спре поне да отрича съществуването им? Колко още присъди в Страсбург са необходими за да може демократична и европейска България да започне да регистрира организациите на своите граждани с македонско самосъзнание?!

4. Македонския език - обратно на неграмотните твърдения на министъра „историк“ – е бил признаван и изучаван в България в далечната 1948 г. и е бил предаван по българското радио до 1963 г. Признаван е бил и от българската филология преди същата да бъде прочистена по комунистически през 1960-те. Неговата неупотреба след това се дължи на политиката на репресивната държава. Изучаването на литературния национален език на тяхната нация от страна на малцинствата няма за цел запазване на някой местен диалект, а запазване езиковата и културна връзка на малцинството с останалата част от нацията. Именно за това турците в България изучават турски литературен език, независимо че той не се е създал в България и не се явява 100 % еднакъв с майчиния диалект на турското население тук: точно същото положение както е и с македонския литературен език. Именно за това и самата България настоява българските малцинства извън нейните граници да изучават българския литературен език, независимо че същия не се явява майчин или употребяван език от тях.

5. За разлика от „ерудираните“ обяснения на министъра – малцинствените права не са колективни, а индивидуални права, които се практикуват колективно, както в случая с правото на брак, на мирни събирания, създаване организации и т.н. Така че този изключително нелеп опит на този но и на множество други български политици и държавници да намерят юридическо извинение за недаването права на малцинствата не издържа никаква критика, а само демонстрира добре известната поговорка, че онзи които не иска – намира причини.

6. Турското малцинство е официално признато от българската държава при подписването на Рамковата конвенция за защита правата на националните малцинства, когато със специална декларация е включено в обсега на нейното действие заедно с други малцинства. За съжаление това не е направено с македонското. Това че Каракачанов, а и много други български министри от предишни правителства се опитват да наложат като официална позиция, че в България няма малцинства е нещо за което международната общност би трябвало да се заинтересува.

7. Макар правно и исторически малограмотен министър Каракачанов е ерудиран в областта на българската национална митология и идеология. Със своите отговори той демонстрира истинската цел на историческите спорове, които България наложи на Македония – не „историческата истина“, а налагане на идеологическа позиция, че македонската нация е била създадена след 1944 г. и само в Югославия, а с единствен мотив, чрез тази лъжа да се изключи всякаква възможност в България да съществува македонско малцинство. Тръгва се от идеологията за да се отрича реалността.

Неговите изявления само демонстрират в каква митологична паралелна реалност живеят българските политици и идеолози по македонския въпрос. Именно тази идеология и базираната върху нея политика, генерират десетилетия наред проблеми както вътре в България (срещу българските граждани с македонско самосъзнание), така и в отношенията с Р Македония.

ПРЕДСЕДАТЕСТВО НА ОМО „ИЛИНДЕН“ - ПИРИН

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.