ИНИЦИАТИВА (ECI) ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИОНИ

20 ноември, 2019

EFA SUMMARY ON THE EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE (ECI) FOR NATIONAL REGIONS
EFA Цел на Европейската гражданска инициатива (ECI)

Европейската политика за развитие на регионите трябва да обърне специално внимание на регионите с национални, културни и езикови особености, които са различни от тези около тях (накратко ги наричаме национални региони). След една успешна кампания за събиране на подписи желания сценарий на прилагане на исканото „специално внимание“ би било създаване на отделна схема за финансиране в рамките на политиката на регионално развитие на Европейския съюз, която да бъде достъпна директно и само за националните региони. Този нов механизъм ще осигури допълнително финансиране за специалните нужди на националните региони, допълвайки онези които тези територии получават сега, чрез други Европейски програми за финансиране. Целта е по този начин да се създаде допълнително финансиране, което да е еднакво достъпно за всички национални региони.

В тази рамка, ние приканваме Европейската комисия да изпълни своите задължения съгласно Договорите за финансиране и активно да допринесе за запазване на богатото културно разнообразие на Европейския съюз, чрез осигуряване на правилна финансова подкрепа за да могат националните региони да съхранят своите особени езици, култури и идентичности в родните си земи.

Целите на ECI са в съгласие с фундаменталните ценности и задачи на ЕФА, тъй като цели да допринесе да се стигне по-близко до Европа на нациите и народите, предлагайки начин да се запазят специфичните характеристики на националните региони. ECI ще постигне получаване на европейско признание на териториите представлявани от ЕФА в рамките на европейското право, което сега ще трябва да посочи/назове конкретно всички национални региони в Европейския съюз. Включването в събирането на подписи дава уникална възможност за ЕФА да подобри вътрешно политическото партньорство между своите членове, чрез включване в международни кампании и активности, ще направи ЕФА по-забележима в Европа, и потенциално ще увеличи гласоподавателна база на нейните партии, чрез акцентиране и поддържане на основните ценности, стремежи и политически цели на ЕФА в продължение на няколко месеца. ECI се отнася до човешкото измерение на устойчивото развитие, което предоставя възможност за включване в кампанията на основния коалиционен партньор на ЕФА - Зелените.

Европейски свободен алианс

***

Няма никакво съмнение, че тази кампания и приемането на ECI от Европейската комисия има голямо значение и за македонците в България. Неоспоримо е, че Пиринска Македония представлява исторически и културно обособен регион със свои собствени и специфични традиции и езикови и етнически особености. Успеха на ECI ще даде възможност за хората от Пиринска Македония, не само за македонците, но и за всички жители на областта, директно да кандидатстват в ЕС по проекти за запазване и развиване на езика, културата и традициите си, заобикаляйки монопола на София.

Няма съмнение, че тази инициатива е в интерес и на други региони в Р България, които имат свои етнически, културни, религиозни и езикови особености.

Можете да се запознаете с инициативата по-подробно на официална интернет страница на ECI:
http://www.nationalregions.eu/
Можете да я подкрепите като подпишете инициативата на интернет: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative.

Краен срок за събиране на подписите е 7 май 2020.

Председателство на ОМО „Илинден“-ПИРИН (член на ЕФА)

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.