ОБРАЌАЊЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА во врска со дискриминацијата на која е подложено македонското малцинство во Бугарија и блокирањето од страна на Република Бугарија на членството на Македонија во Европската унија

27 Јуни, 2021

EU

ОБРАЌАЊЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

во врска со дискриминацијата на која е подложено македонското малцинство во Бугарија и блокирањето од страна на Република Бугарија на членството на Македонија во Европската унија

Донесено од 10-та Национална конференција на УМО „ИЛИНДЕН“ -ПИРИН

27 јуни, планина Пирин

Македонското малцинство, во минатото беше официјално признато во Република Бугарија и имаше право да го изучува македонскиот јазик и историја, имаше свои театри и организации. Но, по 1963 година, тоа беше прогласено за непостоечко и подложено на асимилација како дел од процесот на создавање на „единствена бугарска социјалистичка нација“, а Македонците беа подложени на организиран и систематски прогон, што испрати стотици луѓе во затворите а илјадници беа дискриминирани по друг начин.

Македонското малцинство продолжува да биде негирано до денес во Бугарија и Македонците немаат ниту едно од правата предвидени со Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства; тие се предмет на систематски говор на омраза, се третираат како непријатели на нацијата и предавници, без можност да имаат свои организации или да учествуваат во јавниот живот како Македонци. Нашите деца не можат да го учат својот јазик, историја и култура во училиштата, но се принудени да научат дека нивниот народ не постои и да слушаат во медиумите дека нивните родители, кои се идентификуваат себеси како Македонци, се неписмени, неинтелигентни, заблудени, агенти на странци земји и предавници. Оваа политика исто така доведе до административно десеткување на малцинството, кое беше намалено од 187,000 (на последниот слободен за нас попис во Бугарија во 1956 година) до 5,071 (на последниот, чии резултати се сметаат за релевантни - во 2001 година).

Да се биде Македонец во Бугарија стана нешто срамно и опасно.

Република Бугарија е осудувана 14 пати од Судот за човекови права во Стразбур за дискриминација на Македонците и македонските случаи претставуваат ¼ од неизвршените одлуки на овој суд од страна на Република Бугарија, и поради тоа земјата се наоѓа под интензивен мониторинг во комитетот на министри.

За жал, и покрај нашите апели, Европската унија не сакаше да се замеша во заштитата на овој дел од нејзините граѓани - Македонците во Бугарија. Ова беше разбрано во Бугарија како давање на зелено светло не само да се продолжи со полна сила дискриминацијата и асимилацијата, туку и како можност да се претвори етничката дискриминација во европска политика и услов за влез во Европската унија. Република Бугарија го блокира членството на Македонија и поставува услови кои се понижувачки за македонската нација и се подигрување со европските и човечките вредности - за да станат членки на Европската унија, Македонците мора да се откажат од својот јазик, историја, култура и солидарност со своите сонародници, подложени на дискриминација и асимилација во Бугарија.

Дејствијата на Бугарија се пример за тоа како одбивањето на Европа да се справи со болното прашање на дискриминација на малцинствата не само што не ги избегнува и заобиколува проблемите, туку ги ескалира на национално, меѓународно и највисоко европско ниво.

Вистинскиот мотив за блокирање на македонската кандидатура и за апсурдните барања кон Македонија е македонското малцинство во Бугарија. Бугарија сака да осигури дека никој никогаш нема да ја спречи во намерата да го елиминира македонското малцинство, кое што таа не сака да постои.

Националистичката нетолеранција на малцинствата во Бугарија достигнува застрашувачки нивоа.

Дали ќе дозволи Европската унија да биде понижена на овој начин?

Или, пак, ќе преземе чекори за заштита на достоинството на своите граѓани и на самата себе со ставање крај на оваа последна тоталитарна политика во нејзините граници?

Бугарската политика ја дестабилизира безбедноста на Балканот и ја отвора вратата за инвазија на непријателски и конкурентни сили и идеологии во Европа.

Европа повеќе не смее да дозволува да продолжи дискриминацијата и асимилацијата на македонското малцинство.

Не треба да дозволи членството во ЕУ да се користи за наметнување фашизоидни политики и услови на кандидатите-членки

Ние секогаш ја поддржувавме европската интеграција на регионот, но тоа мора да се направи на принципиелна основа, со почитување на националното достоинство и идентитет, на рамноправност меѓу сите земји, со почитување на човековите права и почитување на малцинствата, кои мора да бидат мост кон единство, а не причина за спротивставување. Европа мора да го наметне својот принцип обединет во разновидноста на Балканот, наместо да дозволи ретроградни тоталитарни идеологии да наметнуваат во Европската унија „вредности“ и политики спротивни на Унијата и нејзините вредности, на законот и моралот.

Во име на македонското малцинство, ја повикуваме Европската унија:

- официјално да ѝ го постави пред Бугарија проблемот со македонското малцинство.

- да го вклучи прашањето за малцинствата и конкретно македонското во европскиот мониторинг на Република Бугарија.

- да инсистира Бугарија да ја примени Рамковната конвенција за сите малцинства, вклучително и за македонското.

- да започне да прифаќа и разгледува случаи на дискриминација и говор на омраза против Македонците.

- да инсистира Бугарија да ги исполнува без пречки пресудите на ЕСПЧ.

- да најде начин да ја убеди Бугарија да го укине ветото, да престане да ја злоупотребува својата позиција како членка на ЕУ и да не наметнува повеќе непринципиелни услови на кој било кандидат.

Верувајќи дека Европската унија ќе ги поддржи основните принципи и идеи врз кои е изградена, го упатуваме нашиот апел до вас, очекувајќи неопходна интервенција за правично решавање на проблемот.

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.