Интервю Австралия

11 фебруари, 2010

Stojko Stojkov При посещението си в Австралия през март 2009 г. съпредседателя на ОМО „Илинден“ - ПИРИН Стойко Стойков даде много интервюта и участва в голям брой радио предавания. Едно от тях бе българската програма на държавното SBS радио. Интервюто бе публикувано със съкращения на сайта на тази програма, като бяха съкратени някои въпроси и отговори като например, кой провокира напрежение и води враждебна пропаганда - Македония или България. Все пак макар и в този съкратен вид го публикуваме тук за информация на нашите читатели. Това е единствената достъпна текстова версия на това интервю. Изказаните тук мисли разгневиха някои български националисти живеещи в Австралия.

ВОДЕЩ: Добър вечер господин Стойков!
СТОЙКОВ: Добър вечер!

ВОДЕЩ: За онези наши слушатели, които не ви познават,бихте ли направили една визитна картичка на това кой е Стойко Стойков?
СТОЙКОВ: Разбира се. Казвам се Стойко Стойков. Роден съм в град Сандански. Основно и средно образование съм завършил в България, а висше образование съм завършил в Скопие, Република Македония. Македонец съм по етническа принадлежност, гражданин на Република България. Занимавам се с история, с журналистика, с преводаческа дейност и с политика.

ВОДЕЩ: И с политика казвате. Политиката ли е това, което Ви доведе в Австралия?
СТОЙКОВ: Ами, донякъде да. Тук съм по покана на нашите партньори от Австралийско-македонския комитет по човешки права, с които имаме дългогодишно сътрудничество, а също така и на посещение на македонската общност в Мелбърн.

ВОДЕЩ: Казвате Вие сте Македонец, който живее в България, дошли сте да се срещнете с македонската общност в Мелбърн. Някакви интереси към българската общност?
СТОЙКОВ: Не знаех дори, че има българска общност в Австралия. Знам, че има много емигранти в Канада и в САЩ, но за Австралия доколкото знам има малко, малка общност и въобще не знам дали е организирана. Всъщност, нямам никаква информация.

ВОДЕЩ: Да. В интерес на истината сме много по-малко от македонците, но ни има и по тази причина Ви поканихме днес да разговаряме.
СТОЙКОВ: Благодаря!

ВОДЕЩ: Нека сега да говорим за Вашата дейност в България. Вие сте съпредседател на партията ОМО ”Илинден”
СТОЙКОВ: ОМО „Илинден” - ПИРИН, тъй като ОМО „Илинден” е организация и е отделна структура. Не сме заедно.

ВОДЕЩ: Бихте ли ни представили каква е структурата на ОМО „Илинден” - ПИРИН? Защо - Вие ни споменахте в предварителния ни разговор,че Вие сте само съпредседатели - Нямате лидер. На каъв принцип се базира тази структура?
СТОЙКОВ: Значи ние имаме колективно ръководство от равноправни членове, тъй като при нас нещата се фокусират около дейността. Така активираме по-голям брой хора да се включат активно в нашата дейност. А се избягва опасност от лидеромания и всякакви подобни неща. По този начин привличаме хора, които се интересуват само и единствено от развиване на дейността на партията.

ВОДЕЩ: Каква е аудиторията на Вашата партия. Кой гласува, кой се интересува от Вас?
СТОЙКОВ: Нашата партия има около 6000 членове. А кой се интересува от нас? Само веднъж сме могли да участваме в избори. Партията е създадена през 1998 година и само една година е била регистрирана. Участвахме в местни избори, успяхме да изберем съветници, кметове, главно в Пиринска Македония, но имаме и наши структури, изградени в цяла България - в Шумен, във Варна, в Пловдив, в София и на други места. За нас се интересуват специално представителите на македонското малцинство в България, тъй като за съжаление от 350 партии, които съществуват в Република България ние сме единствени, които се интересуват от правата на това малцинство. Вие знаете, че официално съществуването на такова малцинство се отрича. През последните 18 години това са направили почти всички държавни органи, започвайки от Президент, Народно събрание - с официална декларация, министри от Министерския съвет... Имаме също така и в присъди от Софийски градски съд и от Конституционния съд на Република България. Значи на практика почти всички централни органи официално отричат съществуването на такова малцинство.

ВОДЕЩ: А смятате ли, че тези права са нарушени по някакъв начин, различен от правата на всички българи?
СТОЙКОВ: Значи става въпрос за малцинствени права. Няма как за всички българи да има малцинствени права защото това ще бъде потъпкване на техните права. Става въпрос за изучаване на език, на култура, право на събиране, на мирни събрания, на организиране и т.н, които са директно нарушени. Да кажем ето самият факт, че нашата партия не е регистрирана, това е директно нарушение на правото на сдружаване, но не сме само ние. Ако бяхме само ние, това нямаше да е нищо. Но от 90-та година, от времето на демокрацията до сега нито една единствена организация, която в своята платформа ще постави тези въпроси за македонското малцинство в България не е регистрирана. Нито една! Значи имаме грубо потъпкване на правото на сдружаване. До преди две години също така беше грубо потъпкано и правото на мирни събирания. Ние не можехме да се съберем някъде на публично място, да държим реч, да носим плакати, подобни неща - не, това не беше позволено. Трябваше да водим серия дела в Страсбург, за да може това нещо да се промени. Слава Богу, сега вече не е така, което е един напредък. А за малцинствените права, които се предвиждат в Рамковата конвенция за правата на малцинствата въобще няма какво да говориме. Право на изучаване на език, култура и т.н. - това въобще го няма. И грубо е нарушено правото на самоопределение, тъй като самоопределението предвижда не само правото да кажеш как се чувстваш, но и то да бъде зачетено от властите. Право на самоопределение не означава някъде тайно да кажеш аз съм такъв или друг. Когато някой заяви „Аз съм македонец”, в случая, това да бъде прието от страна на властите и той да бъде третиран по съответния начин.

ВОДЕЩ: На фона например на турското малцинство в България, те също изучават български език в училищата.
СТОЙКОВ: Да, това няма нищо лошо - да се изучава български език. Ние не претендираме да не се изучава български език. Всички граждани на Република България изучават официалния език на Република България. Но турското малцинство има право да изучава и турски език като майчин. Но македонското – не. Има цяла серия от турски организации. В смисъл те не са етнически, но се занимават с турска култура. А няма нито една македонска. Значи има доста голяма разлика в правата на турското малцинство и на македонското.

ВОДЕЩ: И вашите амбиции, вашата платформа е само за запазване на културата, на езика на традициите или имате и други? Аз тука съвсем специално съм ориентирана към въпроса. Много се спекулира затова, че бихте имали и териториални претенции. Как стоят нещата с това?
СТОЙКОВ: Не, това абсолютно не е вярно. Това е начин да се компрометира партията и да се намери подръжка сред българското общество на политиката на дискриминация, която се води спрямо нас. Ние сме партия, която в нито един свой документ, никога не е поставяла подобни идеи. Нямаме ги нито в устава, нито в програмата, нито пък някога сме издигали подобни лозунги. Да не говорим, че не сме и мислили по тези въпроси. Просто безсмислено е в един процес на евроинтеграция, който тече в момента, едно време, когато се махат граници някой да иска да слага нови граници. Не сме 19 век - 21 век сме.

ВОДЕЩ: Господин Стойков, Вие споменахте, че има и някои други македоснки организации или партии в България. Кои са те? Колко са? Предполагам Вие имате информация.
СТОЙКОВ: Да. Други партии, които се застъпват за правата на македонците няма. Има организации, които също така не са регистрирани. Както казах, нито една не е регистрирана досега. Има една организация ОМО „Илинден”, която си действа отделно. Има една организация ТМО ВМРО (Независима) Илинден. С тях сме в близки отношения. Има едно „Християнско братство Пророк Св.Илия” и има още две организации, за които в момента се сещам. Едното е „Комитет на репресираните македонци в България”. Тъй като по времето на комунизма много, много македонци бяха репресирани. Някои лежаха в затворите затова, че са македонци. Ето и един от нашите съпредседатели е бил два пъти по 4 години в затвора за това нещо. На тази организация също и беше отказана регистрация сега през януари. Едно културно дружество „Никола Вапцаров” на него също му бе отказана регистрация и мисля, че има и други, но просто не ги знам всичките.

ВОДЕЩ: Какви връзки подържате с родни организации и партии в Гърция например и в самата Македония?
СТОЙКОВ: Най-близкият партньор е в Гърция. Това е партията „Виножито”. Това е партия на македонското малцинство в Гърция, доста успешна. Също така имаме връзки и с партията и организацията на македонското малцинство в Албания. Много добри отношения имаме и с тях. Ние сме член на Европейския свободен алианс. Това е една паневропейска коалиция от партии на малцинствата и регионални движения, които са представени в Европейския парламент. Те имат свои депутати. Ние сме един от членовете на тази „партия” да я наречем, Европейски свободен алианс. Извън Европейския континент имаме много добри отношения с международния македонски комитет за човешки права в Канада. Тук в Австралия както казах, Австралийско-македонския комитет за човешки права. Също така имаме добри отношения и със сдружението Македонска диаспора в САЩ. В Република Македония нашите основни партньори са от Движението на македонците от Егейска Македония. С политически партии не подържаме контакти в Република Македония всъщност, а в Република България сме малко или повече изолирани поради тази обща атмосфера на недоверие и дори неприязън. Но имаме амбиция постепенно, като бъдем регистрирани разбира се, да създадем свои коалиционни връзки.

ВОДЕЩ: И имате желание евентуално да стигнете до регистрация в България и да участвате в избори?
СТОЙКОВ: Разбира се! Всяка една партия същестува именно за да участва в изборите. Това е начинът, по който тя реализира своите идеи. Но това ни се отказва.

ВОДЕЩ: А какво ще отнесете от Австралия като впечатления,като информация, като опит?
СТОЙКОВ: Много хубави спомени. Срещнах много хубави хора тук, а и самата страна, самата природа, много ми харесва лично на мене. Наистина жалко, че толкова кратко е времето на нашия престой.

ВОДЕЩ: Само една седмица. Вие имате български паспорт, но се самоопределяте като македонец.
СТОЙКОВ: Да, аз съм български гражданин, но съм македонец по народност.

ВОДЕЩ: И когато Ви попитат какъв сте, как се представяте?
СТОЙКОВ: Как се представям? Зависи какво ме питат. Аз съм български гражданин. Избягвам да казвам думата „българин” в гтражданския смисъл поради двусмислица. Не бих искал да става двусмислица. Аз съм български гражданин. Смятам себе си за примерен гражданин на Република България. Плащам си данъците, изпълнявам законите, но аз съм македонец по произход, по народност по национална принадлежност.

ВОДЕЩ: Аз само едно нещо бих искала да добавя към вашите думи, че Пиринска Македония или Пирина е известна с македонската хубава музика, с хубави танци и аз мисля, че това даде едно от нещата на културното наследство, с които България се гордее, така както се гордее с всички красиви етнически наследства и от Тракия и от Добруджа и те са част от българската култура и българската история. В това отношение поне нямаме различия в мненията предполагам?
СТОЙКОВ: Ами, тъй като е държава Република България естествено, че може и трябва да развива културата на всички свои граждани, независимо с каква народност и националност са. Както става въпрос тук и за турското малцинство и македонското и влашкото и всички други малцинства. Те не трябва да бъдат схващани като някаква заплаха и никога не са били, особено в България. Всеки, който знае историята знае, че никакви въстания не е имало от страна на малцинствата. Значи това са едни мирни малцинства. Тяхната култура обогатява културата на цялата държава. Както тук в Австралия всичките народности заедно допринасят за развитието на една по-богата, по-широка култура. Освен това малцинствата, така както е македонското, могат да послужат като мост за културен обмен и за приятелство с други страни. Македонското с Македония, турското с Турция и т.н.

ВОДЕЩ: Благодаря Ви господин Стойков!
СТОЙКОВ: Благодаря и аз.


Врати се назад   Врати се горе
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.