НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО „ИЛИНДЕН” - ПИРИН

9 юни, 2013

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН На 9 юни в гр. Гоце Делчев се проведе шестата Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН. На конференцията присъстваха делегати от цяла Пиринска Македония, София, Пловдив и Шумен. Ръководител на мандатната комисия бе Боян Бибишков от Сандански, водещ събранието – Ботьо Вангелов, протоколчик Ангел Радонов от Благоевград.

След като бе установено, че има кворум и конференцията е законна, бе изслушан химнът на партията - „Народе македонски...“ От името на гостите от Заедницата на македонците от егейския дял на Македония Александър Поповски поздрави конференцията. Поздравления изпратиха и Австралийско-македонският комитет по правата на човека, Македонското международно движение за човешки права в Канада, Виножито от Егейска Македония, Партията на македонците в Алабания и др.

След като бе приет дневният ред, съпредседателят Стойко Стойков прочете обширен отчет на председателството, по който бе проведена дискусия, и същият бе гласуван и приет за отчет на партията.

Съпредседателят Иван Сингартийски в ролята си на водещ Комисията за уставни промени прочете събраните предложения, които бяха подложени на обсъждане и гласуване. Основно в приетите промени бе рационализирането на ръководните длъжности, които бяха съкратени почти наполовина. На мястото на общините се поставят околии начело с околийски комитет. Околиите следват старото околийско делене в страната. Околия Благоевград – Благоевградска и Симитлийска община, Сандански – общините Кресна, Струмяни и Сандански; Разлог – Разлог, Банско, Якоруда и Белица; Гоце Делчев – общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Сатовча и Гърмен, а околия Петрич – Петричка община. Премахнати бяха секретариатът на партията, общинските контролно-ревизионни комисии и функцията зам-председател на секционно и околийско ниво, като последната в бъдеще ще се изпълнява от секретар-касиера.

За по-добра връзка между секциите и Централния съвет бяха направени серия реформи – председателят на околийския комитет стана по право и член на ЦС. В околийския комитет освен председателът влизат и останалите членове на ЦС от околията и председателите на секциите. Прието бе сегашните общински комитети да се трансформрират в околийски, като техните ръководства остават (с изключение на зам.-председателите). Околийските председатели за в бъдеще ще бъдат избирани от околийските комитети и утвърждавани от Националната конференция. От друга страна, длъжностите главен секретар и касиер, които по някакво недоразумение досега бяха оставени извън ръководството на партята, бяха вкарани в него, като броят на съпредседателите бе увеличен с двама. Одобрено бе съпредседателите да поемат конкретни ресори от дейността и да отговарят за тях.

Въведоха се два важни принципа. Според първия членският внос е задължителен за всеки, заемащ ръководна длъжност в партията, а при неплащане на членски внос до една година следва предупреждение и ако това не се поправи, се отнема длъжността. Вторият – при неактивност в продължение на една година на член, избран на каквато и да било длъжностна позиция, тя се отнема. За последното по устав следи Централната контролно-ревизионна комисия, чийто състав бе увеличен от пет на седем членове, която поема и функциите на съкратените общински контролно-ревизионни комисии.

Избрани бяха Председателство, Централен съвет и Централна контролно-ревизионна комисия.

Избрани бяха седем съпредседатели:
- Д-р Александър Спасов от Благоевград, в Германия, на 37 години, член и активист отдавна, вземал участие в различни конференции в Европа.
- Стоян Мечкаров от Благоевград, живеещ в Лондон, 38-годишен, един от първите членове на партията, член на ЦС в миналото и делегат на партията на международни конференции и форуми.
- Иван Сингартийски от Мосомище, учител, дългогодишен участник в ръковдството на партията. Бил е два мандата общински съветник в гр. Гоце Делчев
- Ангел Безев от Копривлен - бизнесмен, дългогодишен участник в ръководството на партията. Бил е временно изпълняващ длъжността кмет на село Копривлен и два мандата общински съветник.
- Д.и.н. Стойко Стойков от Сандански 39-годишен, участник в ръководството на партията през последните 9 години.
- Георги Христов от Благоевград, главен и отговорен редактор на вестник „Народна воля“ и дългогодишен член на ЦС на партията.
- Крум Филатов от Подгорието, дългогодишен член на Централния съвет и съпредседател в последното председателство на партията.

Избран бе Централен съвет от общо 23 членове, от които седмината съпредседатели и петимата околийски са членове по право. От останалите 11 членове трима са от вътрешността на страната (по един от София, Северна и Южна България), а останалите осем са разпределни по околии – от Сандански и Гоце Делчев по един, а от Разлог, Благоевград и Петрич - по двама. Избрани бяха и седем членове на ЦКРК, от които петима по околии и двама допълнително.

Конфренцията завърши с минута мълчание в памет на наскоро починалия член на ЦС на партията Димитър Москов и всички починали членове, симпатизанти и дейци на македонското движение в България.


Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Национална конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.