OMO "Ilinden" - PIRIN
PARTY FOR INTEGRATION, DEVELOPMENT, AND ECONOMIC ADVANCEMENT
DEMOCRATIC MOVEMENT OF THE HUMAN AND MINORITY RIGHTS IN BULGARIA


Address: ZK Elenovo, bl. 6 B app. 6, p.k. Mechkarovi, Post Cod 2700, Blagoevgrad, BULGARIA
Telephone: 044 (0)79 44359525,

E-mail:
info@omoilindenpirin.org - Website: http://www.omoilindenpirin.org/

Поредният гаф на Калфин

18 декември, 2007

Ивайло Калфин Press Release

На 10 декември 2007 г. на пресконференция в Брюксел външния министър на Р България Ивайло Калфин даде изявление касаещо ОМО „Илинден” - ПИРИН. Издържано в типичния безотговорно неграмотен и заблуждаващ стил на този министър, то ни задължава да отговорим.

На въпрос на журналист за регистрацията на ПИРИН, Калфин вместо да даде директен отговор защо партията не е регистрирана все още, заявява следното:

1. Казусът ОМО „Илинден” - ПИРИН е въпрос на група български граждани към българската държава и Р Македония не е страна в този случай;

2. Македонската държава е постъпила много срамно, когато чрез своя посланик в Комитета на министрите в Страсбург е поставила въпрос за ОМО „Илинден“ - ПИРИН.


Проблема с незаконно отнетата регистрация на нашата партия не е просто въпрос между партията и държавата, както неосведомено твърди Калфин, нито е въпрос между две държави. Това е въпрос свързан с правата на човека и като такъв не е вътрешен, а международен. Той е по същество и европейски тъй като става дума за изпълнение на присъда на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Именно в качеството на такъв той вече две години е включен в дневния ред на всяка сесия на Комитета на министрите при Съвета на Европа. Ние не знаем дали на някое от тези заседания македонския посланик е взел отношение по въпроса за неизпълнението от страна на нашето правителство на решението а ЕСПЧ, но дори да го е направил това е било негово суверено право. Както и на всички останали представители на европейските държави, за немалко, от които знаем, че са взели отношение по нашия проблем. За нас остава загадка твърдението на Калфин, че вземането на отношение по такъв въпрос представлява “срамен акт” тъй като то би могло да означава множество и все нехубави неща за схващанията на правителството като например:

- Че никоя еропейска страна няма право да участва в дискусиите в Комитета на министрите (или друга институция), ако въпросът касае България;
- Че никой не смее да критикува България по въпроси за правата на човека
- Че някои държави (в чието число уж толкова обичаната от нашето правителство Р Македония) са държави второ качество и не могат да поставят въпроси на първокачествени държави като нашата;
- Че Р България е решена да злоупотреби своята позиция като член на Европейския съюз за да шантажира държавите кандидат-членове (последното впрочем се потвърждава от друго съвсем прясно и невероятно изявление на външния ни министър – а имено, че правителството на Р Македония трябва да се намеси в свободата на медиите за да наложи в тях линия, каквато е по вкуса на българското правителство)

Нашата партия винаги е твърдяла, че въпросът с регистрацията на ОМО „Илинден” - ПИРИН, макар по своя характер да е международен, не е проблем между две държави. Имено Калфин вече втора година се мъчи да го направи и представи за такъв опитвайки се да внуши, че зад него стои съседната държава Р Македония. Затова той не пропуска случай да декларира въображаемото участие на тази държава в нашия случай. Именно това е и внушението на неговото поредно безотговорно изказване.

Ние категорично протестираме против тази политика на правителството и против всеки негов опит да заобиколи своите международни задължения, както и против настояването да въвлече трети страни в този проблем свеждайки го до въпрос между две държави.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОМО „Илинден” - ПИРИН


       
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.