Европейския съд по правата на човека реши да разгледа с предимство жалбите на ОМО „Илинден” - ПИРИН

3 јули, 2008

Европейския съд На 3 юли 2008 г. на свое заседание Европейския съд по правата на човека разгледа молбата на ОМО „Илинден” - ПИРИН да бъде даден приоритет на три жалби на партията: за збараната на събора в Мелник на 22 април 2007 г. от страна на областния управител на Благоевградска област, както и за отказите да бъде регистрирана партията през 2006 и 2007 г. Съда прие аргументите на ПИРИН и вземайки предвид обстоятелството, че става дума за рецидив от страна на държавата – жалбите са за същото за което държавата нееднократно е осъждана - даде приоритет при разглеждането на трите дела свързани с ОМО „Илинден” - ПИРИН. Вземайки повод от молбата на пиринци, съдът даде приоритет и на две други жалби, свързани с македонците в България.

Пресцентър на ОМО „Илинден” - ПИРИН


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.